Bộ bàn ghế đệm hoa Hồng siêu VIP

– Chất liệu: Gỗ tự nhiên
– Kích thước:

  • Ghế dài 270 x 167 x 95 (cm)
  • Ghế nhỏ 135 x 150 x 95 (cm)
  • Bàn 117 x 217 long khung 7cm lá 3cm
  • Hoặc mặt dán vơlya
  • Kẹp 60 x 65 (cm)
  • Đôn vuông 50 x 50 (cm)