Cửa phòng gỗ tự nhiên cao cấp QH01

– Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Bachi
– Kích thước:

  • Cửa phòng 3cm
  • Hoa văn cửa phòng dày 3cm, đục hai mặt tổng 9cm
  • Nếu đục hai mặt đẹp như hình, tính 11 triệu/m2 đục tay hoàn thiện chống xước