Câu đối cuốn thư gỗ thờ gia tiên, từ đường

– Chất liệu: Gỗ tự nhiên
– Kích thước:

  • Câu đối 197 x 27 (cm)
  • Cuốn thư 97 x 197 (cm)