Quấn thư câu đối gỗ gõ đỏ

– Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
– Kích thước: 1m97